Be a fan on our Facebook CSJOY.COM

Products & Services - สินค้าและบริการ

Our Portfolio - ผลงานของเรา

 

 กระดาษสา..หนึ่งคุณค่าของหัตถกรรมไทย

          เมื่อเอ่ยถึงงานหัตถกรรมที่มีอยู่มากมายของไทย หัตถกรรมที่ทำจากกระดาษสาย่อมเป็นที่รู้จักขึ้นชื่อด้านความสวยงาม น่ารักกระจุ๋มกระจิ๋ม เพราะกระดาษสา มีพื้นผิวสวย มีความคงทน และสามารถย่อยสลายให้กลับเป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติได้
อุตสาหกรรมการทำกระดาษสาที่เด่นชัดมีอยู่ทางภาคเหนือของไทยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้ออำนวยต่อการปลูกต้นปอสา ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำกระดาษสา

   

 วิธีการทำกระดาษสา

           เพียงนำเปลือกต้นปอสามาแช่น้ำทิ้งไว้ราว 6-8 ชั่วโมง จากนั้นนำเปลือกที่แช่น้ำไปต้มรวมกับขี้เถ้าหรือโซดาไฟอีก 4-6 ชั่วโมง จนกระทั่งเปื่อยยุ่ยดีแล้ว นำไปแช่คลอรีน 6-8 ชั่วโมง
           ปอสาที่ผ่านขบวนการต้มแล้วนำมาทุบด้วยค้อนไม้ให้เส้นใยเปื่อยยุ่ยยิ่งขึ้น
           เมื่อปอสาเปื่อยยุ่ยดีแล้วนำไปแช่น้ำในถังซีเมนต์ขนาดใหญ่เพื่อใช้ตะแกรงตัก
           พักตะแกรงไว้เพื่อให้สะเด็ดน้ำ ในขั้นตอนนี้อาจทำลวดลายเพิ่มโดยการนำดอกไม้ ใบไม้ไปแซมลงในกระดาษ
           นำตะแกรงกระดาษสาไปตากแดดจนแห้งสนิท 1 ตะแกรง จะได้กระดาษ 1 แผ่น
           เมื่อแห้งดีแล้วลอกกระดาษสาออกจากตะแกรงทีละแผ่น

 

          กระดาษสาสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายประเภท เช่น กรอบรูป สมุดโน้ต กล่องใส่ของ ร่ม (ที่ขึ้นชื่อมากคือร่มบ่อสร้าง) พัด กระดาษเขียนจดหมาย กระดาษห่อของขวัญ ฯลฯ
          ผลิตภัณฑ์กระดาษสาถือเป็นงานหัตถกรรมจากฝึมือคนไทย ที่เราควรช่วยกันอุดหนุน และเป็นการอนุรักษ์งานศิลปะพื้นบ้านการทำกระดาษสาให้สืบทอดต่อไป


ที่มา : MK Robinson Sriracha
จัดทำโดย : กัญญาภัค แม๊คมานัส

Design by Kanyapak McManus : CSJOY.COM Be a fan on facebook fanpage
CSJOY.COM WEBBOARD-กระดานสนทนา

scarecrow.gif

สวัสดีค่ะ-  กลับเข้าสู่หน้าแรก : Go to main page  สวัสดีครับ

Copyright(c) by CSJOY.COM, All rights reserved. Identification Number of DBD Thailand 0207314801370