Be a fan on our Facebook CSJOY.COM

Products & Services - สินค้าและบริการ

Our Portfolio - ผลงานของเรา

 

bullet03_redsign.gif ซีดีอายุขัยสั้นแค่ 2 ปี bullet03_redsign.gif
เทปคาสเซตเก็บข้อมูลได้นานที่สุด

                การจัดเก็บข้อมูลลงในหน่วยจัดเก็บข้อมูลดิจิตอลทั้งภาพหรือเพลง อย่างซีดีหรือดีวีดี มีข้อจำกัดเรื่องอายุการใช้งานเพียง 2-5 ปี ขณะที่การจัดเก็บลงบนเทป ซึ่งบันทึกข้อมูลลงบนแถบแม่เหล็กนั้น จะสามารถรักษาข้อมูลไว้ได้ยาวนานที่สุด

                นายเคิร์ด จีเรกกี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบจัดเก็บข้อมูล บริษัทไอบีเอ็ม แนะนำว่าการคัดลอกข้อมูลลงบนเทป ซึ่งใช้ระบบแถบแม่เหล็กในการจัดเก็บนั้น จะช่วยเก็บรักษาข้อมูลไว้ได้ตลอดกาล ขณะที่การคัดลอกข้อมูลดิจิตอลลงบนซีดีผ่านทางคอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกกันว่าเบิร์น (Burn) นั้น จะเก็บข้อมูลได้เพียงระยะเวลา 2-5 ปี แล้วแต่คุณภาพของแผ่น "ซีดีที่เบิร์นผ่านคอมพิวเตอร์ จะมีอายุการเก็บข้อมูลระหว่าง 2-5 ปี ขึ้นอยู่กับคุณภาพของซีดี แต่อายุงานสั้นกว่าซีดีที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเครื่องปั๊ม"

 นายเคิร์ดกล่าวว่า การยืดระยะเวลาเก็บรักษาซีดีที่ผ่านการคัดลอกข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ด้วยการเบิร์นนั้น ทำได้ด้วยการเก็บซีดีไว้ในที่เย็น มืด แต่ก็ยืดเวลาไปได้สักระยะหนึ่งเท่านั้น

                ปัญหาสำคัญอยู่ที่การเสื่อมสภาพของวัสดุ CD-R และ CD-RW นั้น มีพื้นผิวซึ่งจัดเก็บข้อมูลโดยผ่านกระบวนการความร้อน เมื่อวัสดุซึ่งฉาบอยู่บนแผ่นซีดีเสื่อมสภาพ ข้อมูลอาจสลับเคลื่อนที่ ทำให้คอมพิวเตอร์อ่านแผ่นไม่ได้

"แผ่นซีดีที่วางขายลดราคาในท้องตลาดมักสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ประมาณ 2 ปี ส่วนซีดีที่มีคุณภาพดีขึ้นมาหน่อยอาจจัดเก็บข้อมูลได้ยาวถึง 5 ปี"

               ขณะที่การแยกแยะคุณภาพซีดีว่าแผ่นไหนคุณภาพดี แผ่นไหนคุณภาพต่ำนั้น ทำได้ยากมากเพราะมีผู้ผลิตจำนวนไม่มากนัก ที่ใช้อายุในการจัดเก็บข้อมูลเป็นจุดขาย

การจัดเก็บข้อมูลลงในฮาร์ดดิสก์ ก็มีอายุในการจัดเก็บเช่นกัน ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ หากใช้วัสดุราคาถูกก็จะใช้งานได้สั้นกว่าที่ใช้วัสดุราคาแพง

               แต่การจัดเก็บข้อมูลที่ยาวนานที่สุด เป็นการจัดเก็บโดยใช้เทปคาสเซต ซึ่งใช้ระบบแถบแม่เหล็ก โดยมีอายุใช้งานระหว่าง 30-100 ปี และแม้จะมีโอกาสเสื่อมสภาพเช่นเดียวกัน แต่นับเป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลได้ทรงประสิทธิภาพที่สุด

               "บุคคลหรือองค์กรที่จัดเก็บข้อมูลลงในแผ่นซีดีนั้น จำเป็นต้องต้องคิดถึงการโอนย้ายข้อมูลไปยังเทคนิคการจัดเก็บแบบใหม่ ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลได้ แม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใด".

ขอขอบคุณ แหล่งข้อมูล : ไทยรัฐ

Design by Kanyapak McManus : CSJOY.COM Be a fan on facebook fanpage
CSJOY.COM WEBBOARD-กระดานสนทนา

scarecrow.gif

สวัสดีค่ะ-  กลับเข้าสู่หน้าแรก : Go to main page  สวัสดีครับ

Copyright(c) by CSJOY.COM, All rights reserved. Identification Number of DBD Thailand 0207314801370