Be a fan on our Facebook CSJOY.COM

Products & Services - สินค้าและบริการ

Our Portfolio - ผลงานของเรา

 

 ผู้ให้ชีวิตย่อมได้ชีวิต
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ปล่อยนก ปล่อยปลา
ผู้ให้ชีวิตย่อมได้ชีวิต-สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว

สะเดาะเคราะห์แก้กรรม

คำอธิษฐานจิต ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา

                 ด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าช่วยให้สัตว์พ้นจากความตาย สัตว์พ้นจากที่คุมขัง จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าให้สิ้นสรรพทุกข์ ให้สิ้นสรรพโศก ให้สิ้นสรรพโรค ให้สิ้นสรรพภัย ให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง อายุขัยยืนยาว มีความสุขกายสบายใจตลอดชีวิตมุกชาติไป

                 ขอให้ข้าพเจ้า มีดวงปัญญาสว่างไสว ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ ทรมานมิจฉาทิฎฐิได้ แทงตลอดในสรรพวิชาทั้งทางโลก และทางธรรม ไปทุกภพทุกชาติ ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ ที่สุดแห่งคุณสมบัติ ที่สุดแห่งบริวารสมบัติ ที่สุดแห่งลาภ ยศ สรรเสริญ มรรคผลนิพพาน และวิชชาธรรมกาย ปรารถนาสิ่งใด ที่เป็นไปเพื่อเพิ่มบุญบารมี ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์โดยพลัน

                  มีดวงปัญญาสอนตัวเองได้ ได้สั่งสมบารมี ทั้ง 30 ทัศเต็มเปี่ยมทับทวีตลอดเวลา ขอความปรารถนาเหล่านี้ จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ ด้วยอานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ จงทุกประการเทอญ

                  นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ ฯ

อานิสงส์ของการให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

1. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุยืนนาน สร้างบารมีไปได้ยาวนาน

2. มีความปลอดภัยในทุกเมื่อรอดพ้นจากอุปทวันตรายทั้งปวง

3. มีอิสระไม่ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว ปลอดภัยในทุกเมื่อทุกสถาน

4. เป็นที่รักของหมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

5. ย่อมเสวยสุขในเทวโลก บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

สิ่งมีชีวิตอยู่บนโลก 3 ประเภท

ใช้คำพูดแนะทำดี ใช้ได้เพียงชั่วขณะหนึ่ง ใช้หนังสือแนะทำดี สามารถสืบทอดชัวนิรันดร์

"หยุดทำบาปเพื่อทำบุญ"

            หากต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่องานบุญ ก็คงไม่อาจเรียกงานบุญได้อย่างบริสุทธิ์ใจ เปลี่ยนมาให้ชีวิตในงานบุญต่างๆด้วยการละเว้นชีวิต คือการให้การทำบุญอย่างแท้จริง

            "ตักบาตร ทำบุญด้วยภัตตาหารเจจึงจะได้บุญกุศลครบถ้วนไม่รั่วไหล"

              การปลดปล่อยชีวิตสัตว์ให้รอดตายอย่างนิรันดร์ คือการปลดปล่อยชีวิตสัตว์ที่จะกินเข้าไปทุกวัน เป็นมหากุศลและเมตตาธรรมสูงสุด ซึ่งช่วยให้สรรพสัตว์รอดตายมากมาย

หนึ่งมื้อกินเจ หมื่นชีวิตรอดตาย

              "เพื่อชีวิตคนทั้งหลาย"

                หนึ่งมื้อกินเจ คนที่กินเจวันละ "หนึ่งมื้อ" ก็สามารถบรรเทาโรคภัย หลีกเลี่ยงบาปเคราะห์ และคนที่ "มื้อหนึ่ง" กินแต่อาหารเจจะส่งผลให้บุคคลผู้นั้นมีสุขภาพแข็งแรง พลานามัยดี อายุยืนยาว สามารถตัดหนี้สินเวรกรรมไปได้

                หมื่นชีวิตรอดตาย หากคนแต่ละคนคิดที่จะกินเจให้ได้เพียงวันละ "หนึ่งมื้อ" คนจำนวนนับหมื่น นับล้านในโลกก็จะรอดตาย ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานล้มตายไป เพราะโรคภัยร้ายแรงอย่างที่เป็นกันอยู่ทุกวันนี้

              "เพื่อสัตว์ทั้งหลาย"

                หนึ่งมื้อกินเจ คนที่กินเจวันละ "หนึ่งมื้อ" ก็เท่ากับปลดปล่อยชีวิตสัตว์ให้รอดตายอย่างน้อยๆก็ 1 ชีวิต และถ้าหากกินเจทุกวัน วันละหนึ่งมื้อไปตลอดก็จะรอดตายเป็นหมื่นชีวิต

          หมื่นชีวิตรอดตาย ในชั่วชีวิตของคนที่กินเนื้อ เพียงคนเดียวสัตว์จำนวนมากมายนับหมื่นแสนชีวิต ต้องถูกฆ่าตายเพื่อเอามาเป็นอาหาร ฉะนั้นคนที่กินเจตลอดชีวิตเพียงคนเดียว ก็จะสามารถช่วยให้ชีวิตสัตว์นับหมื่นนับแสนชีวิตเหล่านั้น ไม่ต้องตาย เพราะถูกกินได้เช่นกัน

                 วันสำคัญทั้ง 7 ที่ควรแก่การงดเว้นเนื้อสัตว์ 1.วันเกิดของตนเอง 2.วันเกิดของลูกหลาน 3.วันแต่งงาน 4.วันจัดเลี้ยงเพื่อนฝูงญาติมิตร 5.วันเซ่นไหว้บรรพบุรุษ 6.วันทำบุญสร้างกุศล 7.วันขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์

                ธรรมชาติไม่ได้สร้างสัตว์มาเพื่อสำหรับการเป็นอาหารของมนุษย์ เมื่อมนุษย์กินเนื้อสัตว์ จึงเป็นการผิดธรรมชาติ ธรรมชาติก็สะท้อนกลับมาเป็นผลร้าย เราจะเห็นคนที่ชอบกินเนื้อมากๆๆๆ ล้วนมีนิสัยชอบรุนแรงก้าวร้าว ชอบรบราฆ่าฟัน ก็เปรียบเสมือนดั่งเสือที่ดุร้ายต้องการกินเนื้อสัตว์ที่อ่อนแอกว่า และตายด้วยโรคร้ายต่างๆ อยู่ไม่ถึงวัยชรา แต่หากเรามองอีกมุมหนึ่งที่บุคคลที่กินเจอยู่เป็นนิจ เขาจะใจเย็น หากเราใจเย็นทำให้เรามีสติ ไม่เครียดโรคร้ายต่างๆ ก็แคล้วคลาดลงได้

ฝังเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็ม

อานิสงส์ 10 ข้อของการ ไม่กินเนื้อสัตว์

"หนึ่งมื้อกินเจ...หมื่นชีวิตรอดตาย"

1. เป็นที่รักใคร่ของบรรดาเทพ พรมตลอดจนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย

2. จิตอันเป็นมหาเมตตาย่อมบังเกิดขึ้น

3. สามารถตัดขาดความอาฆาต ดับอารมณ์เหี้ยมโหดเครียดแค้นในใจลงได้

4. ปราศจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกาย

5. มีอายุมั่นขวัญยืน

6. ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากวัชรเทพทั้งแปด

7. ยามหลับนิมิตรเห็นแต่สิ่งที่ดีงามเป็นศิริมงคล

8. ย่อมระงับการจองเวร สลายความอาฆาตแค้นซึ่งกันและกัน

9. สามารถดำรงอยู่ในกระแสแห่งนิพพาน ไม่พลัดหลงตกลงสู่อบายภูมิ

10. ทันทีที่ละสังขารจากโลกนี้ จิตญาณจะมุ่งสู่คติภพ

สะเดาะเคราะห์แก้กรรม  

สนใจติดต่อ 08-1715-7009,08-6394-5999,08-1940-6073

ชมรมกัลยาณมิตรจันทบุรี ร่วมกับ ธุดงคสถานจันทปุระ

หรือร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือได้ที่ www.kalyanamitra.org

Design by Kanyapak McManus : CSJOY.COM Be a fan on facebook fanpage
CSJOY.COM WEBBOARD-กระดานสนทนา

scarecrow.gif

สวัสดีค่ะ-  กลับเข้าสู่หน้าแรก : Go to main page  สวัสดีครับ

Copyright(c) by CSJOY.COM, All rights reserved. Identification Number of DBD Thailand 0207314801370