Be a fan on our Facebook CSJOY.COM

Products & Services - สินค้าและบริการ

Our Portfolio - ผลงานของเรา

 

พับนกกระดาษสื่อแห่งสันติภาพ

        ารพับนกกระดาษเป็นที่รู้จักของคนไทยมานานแล้วว่าใช้สื่อถึงสันติภาพ ดังนั้นกลุ่มดอกไม้และนกกระดาษเพื่อสันติ จึงได้จัดตั้ง “โครงการ 60 ล้านใจ สานสายใยพี่น้องใต้ด้วยดอกไม้และนกกระดาษ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสุขและสันติภาพของพี่น้องใต้ เรามีวิธีการพับนกกระดาษมาฝากค่ะ 

นกกระดาษ

นกกระดาษ

การพับนกกระดาษ 1
1.นำกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาพับเป็นครึ่งหนึ่ง

การพับนกกระดาษ 2
2.พับปลายแต่ละข้างลงมาให้เป็นสามเหลี่ยม

การพับนกกระดาษ 3
3.กางกระดาษออกจะได้มาเป็นสี่เหลี่ยม

การพับนกกระดาษ 3
4.พับริมทั้งสองข้างบรรจบกันที่ตรงกลาง
จะได้ออกมาเป็นรูปร่างคล้ายจรวด

 การพับนกกระดาษ 5
5.พับมุมแหลมมาบรรจบกันที่กึ่งกลางทั้งสองข้าง

 การพับนกกระดาษ 6
6.พับปลายที่บรรจบกันให้อยู่ด้านใน

การพับนกกระดาษ 7 
7.ตลบกระดาษขึ้นมาทั้งสองด้าน

การพับนกกระดาษ 8 
8.จับกระดาษแต่ละข้างมาบรรจบกัน

 การพับนกกระดาษ 9
9.จัดรูปร่าง ดึงหัว ดึงหาง จัดปีกให้กางออก

                   และสำหรับโครงการนี้มีการรณรงค์ให้พับนกกระดาษจากกระดาษรีไซเคิลไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษใหม่ค่ะ โดยบนปีกนกแต่ละตัวจะมีข้อความให้กำลังใจต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น “นกมี 2 ปีก เปรียบเสมือนคนมี 2 ฝ่าย แต่นกมีปีกเดียวก็บินไม่ได้” และข้อความเหล่านี้จะชักนำสิ่งดีๆ ไปสู่ผู้รับ  ดังนั้นเราจึงควรร่วมมือกันทำกิจ-กรรมง่ายๆ ที่เต็มไปด้วยความหมาย และบรรลุถึงการอภัย ให้เกิดความรัก ความสามัคคี และสันติสุข โดยใช้ดอกไม้และนกกระดาษเป็นสื่อในการช่วยเรียกขวัญและกำลังใจจากพี่น้องชาวใต้กลับคืนมา "คนไทยเรารักกัน"    

 

Design by Kanyapak McManus : CSJOY.COM Be a fan on facebook fanpage
CSJOY.COM WEBBOARD-กระดานสนทนา

scarecrow.gif

สวัสดีค่ะ-  กลับเข้าสู่หน้าแรก : Go to main page  สวัสดีครับ

Copyright(c) by CSJOY.COM, All rights reserved. Identification Number of DBD Thailand 0207314801370