Be a fan on our Facebook CSJOY.COM

Products & Services - สินค้าและบริการ

Our Portfolio - ผลงานของเรา

ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผล

บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาล

ถึงบิดามารดาและอาจารย์

ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน

คนเคยร่วมการงานการทั้งหลาย

มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน

ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ

ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้เทอญฯ

Joy's Diary

การบริจาคโลงศพ

              านิสงส์ ของการบริจาคโลงศพคือใจผู้บริจาคเป็นสุข สุขจากการได้ทำบุญ ได้ทำความดี คนตายมีโลงนอน เชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุไข สะเดาะเคราห์ ผ่อนหนักเป็นเบาก็สุดแล้วแต่ความเชื่อ ศรัทธาของแต่ละบุคคล การทำบุญโลงศพ เป็นการช่วยเหลือศพไร้ญาติ เป็นสถานที่เชื่อมต่อกับสิ่งที่มองไม่เห็น เรียกว่า "แรงกรรม" และเป็นการทำบุญเสริมชะตาชีวิตตัวเอง ควรทำบุญนี้ให้ได้อย่างน้อยปีละครั้ง

              บริจาคโลงศพได้ตามโรงเจ หรือมูลนิธิต่างๆ

              1.ติดต่อเจ้าหน้าที่เขียน ชื่อ-สกุล ลงในแผ่นอนุโมทนา (บางที่ติดใบอนุโมทนาบุญบนกระดาน) ใช้มือสัมผัสใบอนุโมทนาแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่า "ข้าพเจ้า ชื่อ-สกุล ขอน้อมถวายการทำบุญโลงศพในครั้งนี้ แด่ศพไร้ญาติหรือวิญญาณที่ยากไร้ ขอให้ท่านได้รับอานิสงส์ผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำไปแล้วนี้ ขอให้ท่านได้ไปยังภพภูมิที่ดีด้วยเทอญฯ (และตั้งจิตอธิษฐานอื่นๆ)

              2.สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่แต่ละสถานที่กำหนด และควรไหว้ฟ้าดินก่อน ปักธูปตามจำนวนที่เขากำหนดไว้ โดยมากจะเขียนบอก ควรไหว้ให้ครบทุกองค์

              3.เผาใบอนุโมทนานั้นในที่ที่จัดไว้

              4.จากความเชื่อว่ามนุษย์ผู้นั้นที่ยังคงบริโภคเนื้อสัตว์อยู่ ผลบุญนี้อาจจะยังไม่ถึง จึงนิยมเคาะกลอง และระฆัง เพื่อให้ได้ยินไปที่สวรรค์

              ถ้าเป็นกลางวัน เคาะกลองก่อน เคาะ 5 ครั้ง และตามด้วยระฆัง 5 ครั้ง

              ถ้าเป็นกลางคืน เคาะระฆังก่อน เคาะ 5 ครั้ง และตามด้วยกลอง 5 ครั้ง

              5.เติมน้ำมันตะเกียงเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับชีวิต

              6.กรวดน้ำอุทิศผลบุญกุศลให้ญาติพี่น้อง เจ้ากรรมนายเวร

 คำเตือน : บทความนี้ถือเป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคล หากท่านนำไปเผยแพร่
ขอความกรุณาอ้างอิงถึง
www.csjoy.com ด้วยและบอกกล่าวที่ csjoyth@hotmail.com จักขอขอบคุณยิ่ง

Design by Kanyapak McManus : CSJOY.COM Be a fan on facebook fanpage
CSJOY.COM WEBBOARD-กระดานสนทนา

scarecrow.gif

สวัสดีค่ะ-  กลับเข้าสู่หน้าแรก : Go to main page  สวัสดีครับ

Copyright(c) by CSJOY.COM, All rights reserved. Identification Number of DBD Thailand 0207314801370