กลุ่มของเทคโนฯ   เทคโนฯ โวยวาย   ปฏิทินฝึกงานปี 2544   ประมวลภาพชาวเทคโนฯ บันทึกงานรุ่น 

บันทึกรุ่นวิลินกร 'Tn 44

  จุดมุ่งหมายของเว็บรุ่น
  มหาวิทยาลัยบูรพา

  บุคลากรเทคโนฯ กศ. '41-45

  รวมนิสิต ชาย-หญิง
  นิสิตหญิง 33 คน
  นิสิตชาย 18 คน
กิจกรรมยอดฮิต

close ประเพณีไหว้ครู

ระบบโซตัส - SOTUS

อำลารุ่นพี่ - Bye Nior

สัมนาหลังฝึกงาน

ศึกษานอกสถานที่

ณ ช่อง 3 อสมท.

ดูงานการจัดการ

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

พิพิธภัณฑ์ วท. แห่งชาติ

สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี

ผลงานของเรา

หนังสือพิมพ์ "เข็มเก้า"

BUUTTV งานรับปริญญา

โครงการค่ายพักแรม

กำหนดการเข้าค่ายพักแรม

เกมเศรษฐี

ชุดคำถามที่ 1

ชุดคำถามที่ 2

ชุดคำถามที่ 3

ชุดคำถามที่ 4

Contact US