Be a fan on our Facebook CSJOY.COM

Products & Services - สินค้าและบริการ

Our Portfolio - ผลงานของเรา

 ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ : วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม

     เริ่มศักราชใหม่ในเทศกาลตรุษจีน รับสิริมงคลแก่ชีวิตตลอดไปกับกิจกรรมอันเป็นกุศลที่วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม ศาลเจ้าหน่าจาซาไทจื้อ ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี สถานที่สถิตของปวงเทพเจ้าทั้งหลาย ดังความหมายตามนามพระราชทานจากองค์สมเด็จพระสังฆราชฯ เชิญขอพรจากองค์เทพเจ้าหน่าจาซาไทจื้อ (องค์พระจตุรพิธพรชัยเทพ) ผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ที่ชนทั้งหลายบูชากราบไหว้เลื่อมใสศรัทธาเชื่อมั่นในบารมีศักดิ์สิทธิ์จนดั้นด้นมาจากทุกสารทิศ เพื่อสักการะน้อมบารมีองค์ท่านปกป้องประทานความสุข สำเร็จแก่ตนเอง ครอบครัว และปวงเทพเจ้าทั้งหลาย อาทิ พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม พระศรีอริยเมตตรัย องค์เง็กเซียนฮ่องเต้ ฯลฯ
     วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม ศาลเจ้าหน่าจาซาไทจื้อแห่งนี้ จัดเป็นศาลเจ้าหน่าจาซาไทจื้อที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในโลก จนเป็นที่กล่าวขานของศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตาโบราณวัตถุล้ำค่า พบความเป็นที่สุดในโลกหลากหลายสิ่ง ได้แก่มังกร สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ ที่ถือว่ายิ่งมากยิ่งเป็นสิริมงคล มีมากถึง 2,840 ตัว กระถางธูปศักดิ์สิทธิ์ เสาฟ้าดิน และเป็นสถานที่ที่มีองค์

ไท้ส่วยเอี๊ย (ดาวเทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเกิดของมวลมนุษย์) ครบ 60 องค์ ให้ทุกท่านขอพรได้ตรงตามปีเกิด การเริ่มต้นที่ดีมีความสำคัญยิ่ง ผู้ต้องการความสำเร็จ ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ปราศจากภยันตรายใดๆ จึงไม่ควรพลาดงานเทศกาลตรุษจีน ณ วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม ศาลเจ้าหน่าจาซาไทจื้อ ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในทุกๆปี

 วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม

 

       ชั้นที่4 สมเด็จพระอนุตรรมมารดา และเทพเจ้าต่างๆ ประดิษฐานรูปองค์พระประธานหรือองค์พระศรีอริยเมตตรัย และองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีก 5 พระองค์ ที่ตั้งอยู่ 5 ทิศ และองค์สมเด็จพระอนุตรรมมารดาผู้ให้กำเนิดแก่จักรวาลทั้งปวง ให้กำเนิดสรรพชีวิตทั้งหลายในโลกา

  

       ชั้นที่ 3 องค์เง็กเซียนฮ่องเต้ เรารู้จักกันดีว่าท่านเป็นผู้ใหญ่แห่งสรวงสวรรค์ ข้าราชการมักนิยมมากราบไหว้เพื่อมาขอพรท่านให้ได้เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน และยังมีองค์เทพเจ้าชาวจีนให้ความเคารพนับถืออื่นๆ อีกมากมาย

 

        ชั้นที่ 2 องค์เทพเจ้าหน่าจาซาไทจื้อ ประดิษฐานรูปองค์เทพเจ้าหน่าจาซาไทจื้อ ทั้ง 3 ปาง ที่จำลองมาจากมณฑลเสฉวนประเทศจีน ชั้นนี้มีรูปปั้นของพระแม่กวนอิม ที่มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกจำนวนมากสามารถประทานพรให้ผู้ที่มากราบไหว้ให้พ้นภัยต่างๆได้

 

        ชั้นที่ 1 พระกษิติครรภโพธิสัตว์ และองค์ดาวเทพพระเคราะห์ประดิษฐานรูปองค์พระกษิติครรภโพธิสัตว์ ซึ่งทรงพระองค์จะต้องไปโปรดเวไนยสัตว์ที่อยู่ในนรก ฉะนั้นในงานศพจะบูชาท่านจนกลายเป็นพิธีไป ในชั้นนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานองค์ดวงเทพพระเคราะห์ (องค์ไท้ส่วย) ทั้งหมด 60 องค์

แผนที่

วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม ศาลเจ้าหน่าจาซาไทจื้อ
1/13 ม.5 เนินปากคลองโรงนาค ต.อ่างศิลา
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3839-8381-4

ขอขอบคุณ แผ่นพับจากวิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม ศาลเจ้าหน่าจาซาไทจื้อ
Design by Kanyapak McManus : CSJOY.COM Be a fan on facebook fanpage
CSJOY.COM WEBBOARD-กระดานสนทนา

scarecrow.gif

สวัสดีค่ะ-  กลับเข้าสู่หน้าแรก : Go to main page  สวัสดีครับ

Copyright(c) by CSJOY.COM, All rights reserved. Identification Number of DBD Thailand 0207314801370