Be a fan on our Facebook CSJOY.COM

Products & Services - สินค้าและบริการ

Our Portfolio - ผลงานของเรา

 

วันสบายๆที่ เกาะสีชัง
"Beautiful day at Sichang Island"

แผนที่เกาะสีชัง

เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

เกาะสีชัง

              หมู่เกาะสีชังเป็นหมู่เกาะที่อยู่บริเวณก้นอ่าวไทย มีระยะทางห่างจากชายฝั่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 12 กม. ประกอบด้วยเกาะสีชัง และเกาะบริวารน้อยใหญ่อีก 8 เกาะ คือเกาะยายท้าว, เกาะค้างคาว, เกาะท้ายตาหมื่น, เกาะขามใหญ่, เกาะขามน้อย, เกาะสัมปันยื้อ, เกาะปรง และเกาะร้านดอกไม้

               เกาะสีชังเป็นเกาะขนาดใหญ่ มีพื้นที่รวมประมาณ 7.9 ตารางกิโลเมตร มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนนานนับร้อยปี มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม ตลอดจนมีปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ ท่าเทียบเรือ โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่พักตากอากาศ และหน่วยงานราชการหลายแห่งตั้งอยู่ ส่วนเกาะยายท้าว เป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ทางทิศใต้ ของเกาะสีชังถัดลงมาเป็น เกาะค้างคาว และเกาะท้ายตาหมื่น ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการศึกษานิเวศวิทยาแนวปะการังที่สำคัญแห่งหนึ่งในอ่าวไทย ส่วนเกาะขามใหญ่ เกาะขามน้อย เกาะปรง และเกาะร้านดอกไม้นั้นอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะสีชัง

               เกาะสีชังตั้งอยู่โดดเด่นบริเวณปากอ่าวอันเป็นบริเวณที่เชื่อมต่อระหว่างทะเลอ่าวไทย และทะเลหลวงภายนอก จึงเปรียบเสมือนประตูผ่านเข้าอ่าวไทยจากทะเลใหญ่ และกลายเป็นสัญลักษณ์ของการมาถึง หรือออกจากประเทศไทย ในสมัยที่การเดินทาง และการค้าขายกับต่างประเทศยังคงใช้เส้นทางคมนาคมทางน้ำเป็นหลัก รวมทั้งเป็นแหล่งพักการเดินเรือ เพื่อหลบมรสุมมาตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบัน ในอดีตมีพระเจ้าแผ่นดินถึง 3 พระองค์ คือรัชกาลที่ 4, รัชกาลที่ 5, รัชกาลที่ 6 เสด็จมาประพาสพักผ่อน และรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชฐานบนเกาะขึ้นเป็นแห่งแรก เพื่อเป็นสถานที่ประทับในฤดูร้อน และพระราชทานนามว่า "พระจุฑาธุชราชฐาน" ตามพระนามพระราชโอรสที่ประสูติบนเกาะสีชังแห่งนี้

KOH SICHANG

                 "Koh Sichang" is an island located in the area underneath of gulf of Thailand, 12 k.m. away from the western share of Siracha district, Chonburi province, surrounded with & other islands. As a big island, 7.9 sq.k.m. of total area, There's local villager habitating over 100 years. Many remarkable historic site seeing, beautiful natural places, worshipful places and materials, harbour, school, hospital, variety accommodation and government office lacated nearby. "Koh Yai Taow" is a small island located on the south of "Koh Sichang", next nearby is "Koh Khaankhaow" and "Koh Tai Ta Muaen" which is one of the important places for coral reef ecology research on gulf of Thailand. The other surrounding islands located in the east of Sichang island.

                  "Koh Sichang" located distinctly on outer gulf which connect to gulf of Thailand and the outer sea, represent as well-known of an arrival and departure gulf from outer sea of Thailand in foreign trade and still the main water transportation, including a place of ship resting area for the duration of storm till today.

                   In the past time, King Rama IV, V and Rama VI had come to island for their rest. King Rama V had initiated to construct the first palace for royal home-stay in summer. The palace was named "Phra Judhadhut Palace" , after his son was born on this island.

สถานที่ท่องเที่ยว...เกาะสีชัง (Attractions)

ช่องอิศริยาภรณ์ (เขาขาดและหาดหินกลม)

มีลักษณะเป็นช่องเขาที่ขาดออกจากกัน เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม สามารถมองเห็นพระอาทิตย์จมหายลับสู่ขอบน้ำและมีหาดซึ่งมีหินก้อนกลมแบนที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของลมที่พัดผ่านจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกในช่วงเดือนมี.ค.-ก.ย. และที่สำคัญในบริเวณนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของพลับพลารัชกาลที่ 5 โดยสามารถมองทิวทัศน์ได้รอบ เห็นทั้งเกาะ หน้าผา และทะเล ซึ่งพระองค์ทรงใช้เป็นหอดูดาวด้วย

Chong Khao Khad and Haad Hin Kom :

Characteristic of rippling mountains and round-flat bay that are under influence of natural wind, (flowing from the west to the east) during March through September every year. It is a beautiful place for visitors to watch sunset until disappearance on the horizon. The King Rama V's Royal pavilion was also located on this area. This allows panoramic viewing of Koh Sichang. King Rama V used his pavilion as an observatory.

วัดถ้ำยายปริก

สถานปฏิบัติธรรมที่ตั้งอยู่บนเชิงเขาสูงและเป็นจุดชมทัศนียภาพที่สวยงามของเกาะสีชังได้ โดยรอบบริเวณภายในวัดมีบรรยากาศที่เงียบสงบ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาธรรมะ และสัมผัสถึงความสงบสุขทางใจ

Wat Tham Yai Prik :

A practicable Dharma place located on mountainhill as a viewpoint of beautiful scenery seeing around Koh Sichang Island. Inside the temple is quite calm and suitable for Dharma studying along with mental happiness touch.

หาดถ้ำพัง

มีลักษณะเป็นอ่าวโค้ง หาดทรายขาวสวยงามมีผู้คนมาเล่นน้ำที่นี่กันมาก ด้านเหนือหาดเป็นแหลมจักรพงษ์ซึ่งเป็นแหลมหินที่งดงามประกอบด้วยเนินสูงต่ำทอดต่อเนี่องกันไป นักท่องเที่ยวนิยมมาตกปลา และชมพระอาทิตย์ตก

Haad Tham Phang :

The characteristic of this bay are curvature covered with beautiful white sand beach of modest interest in swimming. Up north of this bay is "Laam Chakapong", which is a cape of splendid rocks attached to an up-down hill as a favourite place for visitors to go fishing and watch sunset.

ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่

ตั้งอยู่บนเขาคยาศิระ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่บรรดาชาวจีนทั้งในไทยและต่างประเทศ ให้ความเคารพสักการะศาลเจ้าเป็นอาคารใหญ่ ลักษณะทรงวิหารจีน นอกจากองค์เจ้าพ่อเขาใหญ่แล้วภายในยังเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่อเห้งเจีย ศาลเจ้าแม่กวนอิม วิหารพระสังกัจจายน์ ฯลฯ ในช่วงตรุษจีนจะมีผู้คนมาบวงสรวงสักการะเนืองแน่น ด้วยความเชื่อว่าจะทำให้กิจการค้าขายรุ่งเรือง

Saan Chao Pho Kao Yai :

Located on Kao Kayasira, it is former a shine having narrow rock cavity. Thereafter the increasing of worshipper, the shrine was built as chinese temple design as a sacred place of local Sichang and Thai-Chinese blood people. During chinese new year time, more crowded people went to worship their image.

พระจุฑาธุชราชฐาน

พระราชวังฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่บริเวณแหลมวังด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะสีชัง มีสิ่งก่อสร้างตั้งอยู่ตามชั้นเนินเขาที่สูงต่ำลดหลั่นกันอย่างงดงาม ประกอบด้วย พระที่นั่ง 4 องค์ พระตำหนัก 14 หลัง ศาลา 1 หลัง มีสวนดอกไม้ สระ ธารน้ำ น้ำพุ ถ้ำ และหน้าผา ตกแต่งตามลักษณะอุทยานในพระราชวังของประเทศตะวันตก

Phra Judhadhut Palace :

Located in the southern area of Koh Sichang. King Rama V used this palace for royal home-stay. The palace has been surrounded with beautiful terrace gardens, ponds, streams, fountains, caves and cliffs, which have been decorated like the western royal garden.

พระเจดีย์อุโบสถ วัดอัษฎางคนิมิตร

เป็นพระอุโบสถที่อยู่ในเขตพระราชวังมีลักษณะแตกต่างจากที่อื่น คือ มีพระอุโบสถอยู่ใต้เจดีย์ทรงกลมแบบลังกา ตัวพระอุโบสถสร้างตามรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บริเวณพระเจดีย์อุโบสถยังมีต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งนำหน่อมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย ปลูกไว้ด้วย พระเจดีย์อุโบสถนี้ตั้งอยู่บนเขา ณ ตำแหน่งที่สูง มองเห็นได้ชัด  และจากองค์พระเจดีย์สามารถมองเห็นทัศนียภาพบริเวณพระราชฐานโดยรอบ รวมถึงภูมิทัศน์ทางทะเลที่สวยงาม

Wat Asdangnimitra Temple :

Designed as Lanke-style temple, situated within the Judhadhut palace's area, and also Bodi tree which was brought in from Buddhagaya in India, stood here. The temple was built and located on a view point of the hill in consequence of seeing Phra Judhadhut Palace and a beautiful sea scenery.

รอยพระพุทธบาท

ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะ บนไหล่เขายอดพระจุลจอมเกล้าเหนือศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ เป็นรอยพระพุทธบาทจำลอง มีความยาวศอกเศษทำจากหิน อัญเชิญมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย ในสมัยรัชกาลที่ 5 นอกจากนี้ยังมีพระบรมสารีริกธาตุให้สักการะบูชาอีกด้วย รวมทั้งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงาม เพราะมองเห็นทิวทัศน์ทะเลและรอบเกาะสีชัง รวมทั้งเกาะขามใหญ่

Buddha's Footprint :

Located on the upnorth hilltop of Koh Sichang from "Saan Chao Pho Khao Yai". The Buddha's Foodprint was made in the reign of King Rama V from a sacred stone brought in from Buddhagaya in India. Beside this place has the Buddha's relics and a great view point to watch sunrise, along with a panoramic view of beautiful sea scenery of Koh Sichang and Koh Khaam Yai.


เกาะท้ายตาหมื่น / Koh Tai Ta Muaen

โรงแรม / Accommodation

โรงแรมสีชังพาเลซ

Sichang Palace

Tel.(038) 216-276-82, 216-028

สีชังวิวรีสอร์ท

Sichang View Resort

Tel.(038) 216-210

เบ็นซ์บังกาโล

Benz Bungalow

Tel.(038) 216-091, 216-144

ศรีพิษณุ บังกาโล

Sripitsanu Bungalows

Tel. (038) 216-034

ริมทะเล รีสอร์ท

Rim-Ta-Lay Resort

Tel.(038) 216-116,216-237

ทิวไผ่

Tiewpai Park Resort

Tel.(038) 216-084-5

บ้านพักอารีย์

Aree House

Tel.(038) 216-020

ชายเขารีสอร์ท

Shine Khao Resort

Tel.(038) 216-216

บ้านพักจินดา

Jinda House

Tel.(038) 216-018

กรีนเฮ้าส์

Green House

Tel.(038) 216-024

จินตนาเพลซ

Jintana Place

Tel.(038) 216-056-7

สินค้าพื้นเมือง / ของฝาก

ปลาหมึก  กุ้งแห้ง  น้ำปลา ปลาเค็ม ปลากะตักแห้ง ของที่ระลึก

การเดินทาง / How to Reach Sichang Island

             เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี มีระยะทางประมาณ 117 ก.ม. ลงรถและต่อรถสามล้อหรือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ไปยังท่าเรือจรินทร์เพื่อขึ้นเรือไปยังเกาะสีชัง สำหรับท่านที่นำรถยนต์มาสามารถฝากรถไว้ที่จุดบริการรับฝากรถทั่วไป โดยการเดินทางมายังอำเภอศรีราชานั้นสามารถเดินทางได้ดังนี้

             Distance from Bangkok to Siracha district is approximately 117 k.m. Once you get off the bus in Siracha take a tuk-tuk to Jarin pier and board a ferry to Sichang island (12 k.m.) There are 3 ways from Bangkok tp Siracha district.

รถไฟ / Train

จากสถานีหัวลำโพงมีรถไฟบริการไปจังหวัดชลบุรีทุกวัน  วันละ 1 เที่ยว

Only one train from Hua Lumphong Station, Bangkok to Chonburi daily.

รถยนต์ส่วนตัว / Private Car

จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปจังหวัดชลบุรีได้ 3 เส้นทางคือ
3 alternatives from BKK to Chonburi

- เส้นทางสายบางนา-ตราด ใช้ทางหลวงหมายเลข 34 ก็จะเข้าสู่จังหวัดชลบุรี
Bangna-Trat Route, Take Highway Route 34

- เส้นทางกรุงเทพฯ-มีนบุรี ใช้ทางหลวง 304 ผ่าน จ.ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง แล้วเข้าสู่ จ.ชลบุรี
Bangkok-Minburi Route, take Highway Route 304 pass Bangpakong district in Chachengsao province lead to Chonburi.

- เส้นทางสายเก่า ถ.สุขุมวิท ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 ผ่าน จ.สมุทรปราการ ไปจนถึงแยกอำเภอบางปะกง และแยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 34 จนถึง จ.ชลบุรี
Sukhumvit Rd. take Highway Route 3 pass Samutprakarn province directly hit intersection at Bangpakong district, then take Highway Route 34.

- เส้นทางมอเตอร์เวย์ เลี้ยวเข้าอ.ศรีราชา บริเวณสวนเสือศรีราชา
Motorway Route, Turn Directly to Siracha district.

        การเดินทางไปเกาะสีชัง มีเรือโดยสารจากฝั่งศรีราชาข้ามไปเกาะสีชังทุกวัน ขึ้นที่ท่าเรือจรินทร์ อ.ศรีราชา เริ่มตั้งแต่เวลา 07:00 น.- 20:00 น. ออกทุก 1 ชั่วโมง ใช้เวลาเดินทาง 40-45 นาที ค่าโดยสาร 30 บาท ต่อคน

        Visitors can take a ferry at Jarin Pier, Siracha district to "Koh Sichang" from 07:00 A.M.-8:00 P.M. daily, and the ferry will leave the pier every hour.  Sailing time is approximately 40-45 minutes and ferry fee costs 30 baht each.

จัดทำเว็บไซต์ : กัญญาภัค แมคมานัส
จัดทำโดย : เทศบาล ต.เกาะสีชัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120
โทร.(038) 216141 โทรสาร. (038) 216532

Design by Kanyapak McManus : CSJOY.COM Be a fan on facebook fanpage
INBOX TO CSJOY.COM

 scarecrow.gif

สวัสดีค่ะ:Sawasdee Ka  กลับเข้าสู่หน้าแรก : Go to main page  สวัสดีครับ:Sawasdee Krab

Copyright(c) by CSJOY.COM, All rights reserved. Identification Number of DBD Thailand 0207314801370