Be a fan on our Facebook CSJOY.COM

Products & Services - สินค้าและบริการ

Our Portfolio - ผลงานของเรา

 

จังหวัดชลบุรี

ภูมิประเทศ - ธรรมชาติ

       ชลบุรี จังหวัดชายทะเลที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุด อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียงแค่ประมาณ 80 กิโลเมตร ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทย ผืนดินและแผ่นน้ำอุดมด้วยทรัพยากร แร่ธาตุ มีธรรมชาติ หาดทรายที่สวยงาม อากาศดี ทำให้ชลบุรีเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนตากอากาศ ศูนย์กลางการพัฒนาในภาคตะวันออก ทั้งการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ประมงและธุรกิจท่องเที่ยว ที่ยังคงงดงามด้วยวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อาหารของกินพื้นบ้าน สร้างสีสันเสน่ห์แก่เมืองชายฝั่งทะเลแห่งนี้

map.jpg

แผนที่จังหวัดชลบุรี

       พื้นที่กว้างใหญ่เกือบ 3 ล้านไร่ของชลบุรีประกอบด้วยภูมิประเทศที่หลากหลาย ที่ราบลุ่มผืนใหญ่ทางตอนเหนือแถบอำเภอพานทอง พนัสนิคม คือแหล่งปลูกข้าวและพืชผักที่สำคัญ พื้นที่ตอนกลางตั้งแต่อำเภอเมืองชลบุรี บ้านบึง บางส่วนของศรีราชา หนองใหญ่ และบ่อทอง คือแหล่งปศุสัตว์สำคัญ มีเทือกเขาทอดตัวในแนวตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงเหนือ 3 เทือก ขนานกันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งแร่ทองคำและแร่พลวง ที่ราบเชิงเขาเป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา และไม้ผล เช่น มะพร้าว สับปะรด ขนุน
       ชายฝั่งทะเลที่ทอดยาวกว่า 160 กิโลเมตร ทางด้านตะวันตกของจังหวัดเป็นแหล่งประมงน้ำเค็มสำคัญในภาคตะวันออก โดยเฉพาะกุ้งและปลาหมึก ตามชายฝั่งมีการเพาะเลี้ยงปลากะพง ปลากะรัง กุ้งกุลาดำ หอยแมลงภู่ หอยกะพง และหอยนางรม ส่วนบริเวณอ่าวไผ่และอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา มีภูเขาติดชายฝั่งทะเล ท้องทะเลลึกไม่มีตะกอน เป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง และนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
       ห่างฝั่งทะเลออกไปในท้องทะเลมีเกาะน้อยใหญ่รวม 46 เกาะ ช่วยกำบังคลื่นลม เกาะที่สำคัญได้แก่ เกาะสีชัง เกาะคราม เกาะแสมสาร เกาะล้าน เกาะไผ่ เป็นแหล่งประมงและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเช่นเดียวกับชายหาดหลายแห่ง เช่น หาดบางแสน หาดพัทยา ที่มีชื่อเสียงได้รับความนิยมมาช้านาน ประกอบกับภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อน ทำให้อากาศอบอุ่นสบายตลอดทั้งปี เหมาะแก่การพักผ่อนตากอากาศ จึงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากมายเข้ามาเยือน ทำรายได้จำนวนมหาศาลเข้าสู่จังหวัด ปัจจุบันชลบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ สำหรับพัทยามีการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ เรียกว่า "เมืองพัทยา" แยกออกจากการปกครองของอำเภอบางละมุง

ชลบุรีวันนี้ คือเมืองหลวงแห่งภาคตะวันออก

       เมืองชลบุรีได้รับการยกฐานะเป็น "จังหวัดชลบุรี" มีผู้ว่าราชการจังหวัดปกครองดูแลตั้งแต่ปี พ.ศ.2476 เป็นต้นมา ปัจจุบันชลบุรีเปรียบเสมือน "เมืองหลวงแห่งภาคตะวันออก" สืบเนื่องจากการสร้าง "ถนนสุขุมวิท" จนถึงการพัฒนาครั้งสำคัญในโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2524-2543 ทำให้ตัวเมืองชลบุรีเป็นแหล่งศึกษาและที่อยู่อาศัย แหลมฉบัง คือ เมืองท่าสมัยใหม่ของประเทศศูนย์กลางอุตสาหกรรม เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญควบคู่ไปกับศูนย์กลางการพาณิชย์และธุรกิจการค้าและสัตหีบเป็นที่ตั้งฐานทัพเรือไทย

คนเมืองชล

       คนเมืองชล มีหลากหลายทั้งไทย จีน ลาว ไทยมุสลิม และชาวยุโรป เข้ามาตั้งถิ่นฐานผสมผสานกับคนไทย พื้นถิ่นแถบอำเภอพนัสนิคม บ้านบึง พานทอง บ่อทอง และหนองใหญ่ เป็นย่านชุมชนเกษตรกรรมทำนา ทำสวน ทำไร่ ผู้ผลิตและส่งพืชพันธุ์ธัญญหารออกมาหล่อเลี้ยงชุมชนอื่นๆ มีบุคลิกลักษณะแบบเกษตรกรทั่วไปที่อดทน ขยัน ประหยัด ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย เมื่อถึงคราวเทศกาลงานบุญก็ไปร่วมกันทำบุญ ตักบาตร ทำงานหัตถกรรมจักสานในเวลาว่าง ส่วนชุมชนประมง ตั้งอยู่ติดทะเลแถบอำเภอเมืองชลบุรี ศรีราชา เกาะสีชัง บางละมุง และสัตหีบเป็นประตูรับอารยธรรมจากภายนอกส่งผ่านไปยังชุมชนเกษตรกรรมที่อยู่เบื้องหลัง และการที่ต้องผจญกับความไม่แน่นอนของธรรมชาติคลื่นลมในท้องทะเล แสงแดดที่แผดเผา ทำให้มีบุคลิกแบบคนน้ำเค็มที่เข้มแข็ง เป็นคนจริง พูดจริงทำจริง ใจนักเลง เสียงดัง ตรงไปตรงมา กล้าได้กล้าเสีย มีน้ำใจ ไม่ค่อยแต่งตัว แต่มีรสนิยมในการกิน ชุมชนเหล่านี้ช่วยเหลือเกื้อกูล พึ่งพาอาศัยกัน มีการผสมผสานวัฒนธรรม ประเพณี อาหารการกินเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข นอกจากนี้ยังมีกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่พัทยาเป็นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในย่านนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (เข้าใจถิ่น เข้าใจเที่ยว ชลบุรี : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

จังหวัดชลบุรี

       ชื่อ "ชลบุรี" ปรากฏหลักฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเป็นเมืองเล็กๆ หลายเมืองได้แก่ เมืองบางทราย เมืองบางปลาสร้อย และเมืองบางพระ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงได้รวมเมืองเล็กๆ ดังกล่าวเข้าเป็นจังหวัดชื่อ "ชลบุรี" จนถึงปัจจุบันนี้
       ชลบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ตามเส้นทางสายบางนา-ตราด เป็นระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร นอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงมาช้านาน ยังเป็นแหล่งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ที่สำคัญแห่งหนึ่งของไทย มีการทำนา ทำไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง ทำสวนมะพร้าว ทำสวนยางพารา ทำการประมงน้ำลึกและน้ำตื้น และอุตสาหกรรมโรงงาน
       ชลบุรี มีพื้นที่จำนวน 2,726,875 ไร่ หรือ 4,363 ตารางกิโลเมตร
       ชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อำเภอและ 1 กิ่งอำเภอ คือ อ.เมืองชลบุรี, อ.บ้านบึง, อ.หนองใหญ่, อ.พนัสนิคม, อ.พานทอง, อ.บ่อทอง, อ.ศรีราชา, อ.บางละมุง, อ.สัตหีบ, อ.เกาะสีชัง และกิ่งอำเภอเกาะจันทร์ มี 92 ตำบล 679 หมู่บ้าน 26 เทศบาล 1 เมืองพัทยา และ 75 องค์การบริหารส่วนตำบล
       การเมือง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 7 คน และสมาชิกวุฒิสภา 3 คน

อาณาเขต    

compass.gif

ทิศเหนือ       จดจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ          
ทิศใต้                            จดจังหวัดระยอง
ทิศตะวันออก                 จดจังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันตก                   จดอ่าวไทย

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่างๆ จังหวัดชลบุรี

อำเภอเมือง - อำเภอศรีราชา  

24 กม.

อำเภอเมือง - อำเภอบ่อทอง   

56 กม.

อำเภอเมือง - อำเภอบางละมุง   

48 กม.

อำเภอเมือง - อำเภอบ้านบึง  

14 กม.

อำเภอเมือง - อำเภอสัตหีบ      

84 กม.

อำเภอเมือง - อำเภอหนองใหญ่

51 กม.

อำเภอเมือง - อำเภอพานทอง

20 กม.

อำเภอเมือง - อำเภอเกาะสีชัง

39 กม.

อำเภอเมือง - อำเภอพนัสนิคม  

22 กม.

อำเภอเมือง - กิ่งอำเภอเกาะจันทร์     

48 กม. 

เบอร์โทรศัพท์ที่จำเป็น Important Call (Code 038)

สำนักงานการท่องเที่ยวพัทยา   

429113, 427667

โรงพยาบาลชลบุรี   

274200-5

สถานีตำรวจทางหลวงพัทยา

425440

โรงพยาบาลเอกชล ชลบุรี  

273840-5

สถานีตำรวจทางหลวงเขต 2 ชลบุรี  

392001

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา   

324111-9

สถานีตำรวจภูธรชลบุรี 

274402

โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

770200

สถานีดับเพลิง  

199

โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา 

322157-9

สำนักประปาเขต 2 ชลบุรี

381072

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 

311561

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

278661

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล    

391671-3  

บริษัทขนส่งจังหวัดชลบุรี 

278960-70

สวนเสือศรีราชา      

296556

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 

390352

สำนักงานจังหวัดชลบุรี       

282778

  การเดินทาง เส้นทางถนน

       เส้นทางถนนสายต่างๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงและกรมโยธาธิการประกอบด้วยทางหลวงแผ่นดิน โดยมีเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 เป็นถนนสายหลัก ซึ่งเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ผ่านอำเภอเมืองชลบุรี เลียบชายฝั่งทะเลจนถึงอำเภอสัตหีบสำหรับทางหลวงแผ่นดินสายรอง มี 8 สาย ได้แก่          
          1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36  สายบางละมุง - ระยอง        
          2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315 สายอำเภอเมืองชลบุรี - พนัสนิคม        
          3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 สายสัตหีบ - ฉะเชิงเทรา        
          4. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 332 สายสัตหีบ - ระยอง        
          5. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 สายชลบุรี - อำเภอแกลง        
          6. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ - ชลบุรี และสายชลบุรี พัทยา        
          7. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 สายบางนา - ชลบุรี        
          8. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 สายอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย - ตราด
       นอกจากนี้จังหวัดชลบุรียังมีเส้นทางหลวงจังหวัดอีก 23 สาย ทางชนบท และทางหลวงอื่นๆ รวมทั้งทางด่วนพิเศษกรุงเทพฯ - ชลบุรี
(สายบูรพาวิถี)
รถยนต์โดยสาร ออกจากสถานีขนส่งเอกมัย ถนนสุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพฯ
รถธรรมดา กรุงเทพฯ - ชลบุรี  เที่ยวแรกออกเวลา 05:00 น. และทุกๆ 20 นาที เที่ยวสุดท้ายเวลา 21:00 น.
รถปรับอากาศ (0-2391-2504) เที่ยวแรกเวลา 05:20 น. และทุกๆ 30 นาที เที่ยวสุดท้าย 22:30 น.
รถธรรมดา กรุงเทพฯ - พัทยา เที่ยวแรกเวลา 03:00 น. และทุกๆ 20 นาที เที่ยวสุดท้าย 18:00 น.
รถปรับอากาศ (0-2712-3928) เที่ยวแรกออกเวลา 05:20 น. และทุกๆ 30 นาที เที่ยวสุดท้าย 21:00 น.
รถยนต์โดยสาร ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 (0-2936-4041)
รถปรับอากาศ เที่ยวแรก ออกเวลา 05:30 น. เที่ยวสุดท้าย 20:30 น.
รถไฟ ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) วันละ 1 เที่ยว เวลา 07:00 น. ผ่านฉะเชิงเทรา ชลบุรี พัทยา สิ้นสุดที่สถานีพลูตาหลวง เที่ยวกลับออกเวลา 13:00 น.

ที่มา : เอกสารเผยแพร่ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเศรษฐกิจสังคมจังหวัดชลบุรี งบฯ กรอ.จังหวัด
จัดทำโดย : สำนักงานจังหวัดชลบุรี ฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล

Design by Kanyapak McManus : CSJOY.COM Be a fan on facebook fanpage
INBOX TO CSJOY.COM

 scarecrow.gif

สวัสดีค่ะ:Sawasdee Ka  กลับเข้าสู่หน้าแรก : Go to main page  สวัสดีครับ:Sawasdee Krab

Copyright(c) by CSJOY.COM, All rights reserved. Identification Number of DBD Thailand 0207314801370